ekologiczne-srodki-czystosci

0

W czasach postępującego zatrucia środowiska naturalnego, gdy już nie tylko ludzka działalność przemysłowa ale również, i to w nie mniejszym stopniu, codzienne życie zwykłych ludzi doprowadza do skażenia przyrody, bardzo ważne jest, aby propagować styl życia, który odciążyłby organizacje zajmujące się sortowaniem odpadów i ich utylizacją (czyli ponownym przywróceniem do użytku bez konieczności używania nowych materiałów – popularnie nazywanej recyklingiem).

Polityka zakazów, nakazów i różnego rodzaju kar grożących osobom i przedsiębiorstwom łamiącym zasady ochrony środowiska nie przyniosła oczekiwanych sukcesów. Dostrzega się jednak, że rządy państw ( tym, co z radością można odtrąbić jako sukces – Polski) zaczynają rozumieć ten fakt i zlecać opracowywanie planów kampanii reklamowych, których celem jest propagowanie zachowań proekologicznych – wytworzenie mody na działalność niezagrażającą przyrodzie. Jeśli się to uda, wytworzy się sytuacja, w której klienci np. firm sprzątających nie będą chcieli korzystać z usług firmy, która nie przestawiła się na ekologiczne środki czystości i stale używa tych, uważanych za toksyczne i szkodliwe. Reakcja łańcuchowa, stworzona w ten, sztuczny jakby nie patrzeć, sposób zmusi przedsiębiorców tej i innych branży do zmiany sposobów pracy czy to im się będzie podobało czy nie.

W zasadzie już widać efekty – wykonujące sprzątanie i usługi sprzątające Zachodniopomorskie firmy już teraz masowo, aczkolwiek wciąż w wyważony sposób, przestawiają się na ekologiczne środki czystości a sam ten fakt traktują bardziej jako reklamę swoich przedsiębiorstw, głośno i wielkimi literami rozpisując się o tym w Internecie i chwaląc w reklamach radiowych. Ale to wszakże o to właśnie chodzi – jeśli ekologia nie stanie się popularna sama przez się – niechaj stanie się popularna z konieczności lub chociaż by przy okazji.